385. Yeremia Manase (11 let)

Od Tereza Vorlová

Yeremia je žákem IV. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Velkým snem Yeremia je stát se pilotem. Yeremia však pochází z velmi chudých poměrů. Zatímco jeho matka pečuje o domácnost a pro zajištění základní obživy obhospodařuje domu přilehlou zahradu,…

383. Grace Itikael Malkiadi (6 let)

Od Tereza Vorlová

Grace je žákyní II. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, regionn Manyara). Pochází z chudých poměrů, její rodiče se živí prací na poli a pastevectvím. Otec Grace navíc dobrovolně působí jako evangelista v jednom z místních kostelů. Velkým snem Grace je…

382. Hilary Ruben (8 let)

Od Basia Gaura

Hilary je studentem I. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Velkým snem Hilary je stát se lékařem. Pochází však z velmi chudých poměrů, jeho rodina je plně závislá na samozásobitelském zemědělství a její příjmy tak nestačí na pokrytí studia, stravy…