Joshua je žákem tzv. baby class LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara) a jeho velkým snem je stát se pastorem. Jeho otec, který dlouhá léta působí jako evangelista a finančně tak zabezpečuje celou rodinu, zatímco matka chlapce pečuje o domácnost, se před nedávnem vážně zranil. Na noze má velkou ránu a vzhledem k tomu, že navíc trpí diabetem, musí s tímto zraněním pravidelně docházet k lékaři. Pravidelné návštěvy nemocnice výrazně omezují jeho činnost a rodina tak v současné době trpí nedostatkem financí. Není proto momentálně schopna pravidelně hradit náklady spojené se studiem, ubytováním, stravou a další potřebnou péčí Joshua na škole LEA. Vzhledem k nepříznivé situaci, ve které se rodina náhle ocitla, se však ředitel školy LEA rozhodl Joshua do školy dočasně přijmout i přes tento fakt. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který bude uvedené náklady hradit a Joshua tak bude moci ve studiu poklidně pokračovat.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 393