Kdo jsme? Jaké byly počátky projektu Děti Afriky? Kde hlavně působíme? Jaké jsou naše cíle? Na všechny tyto otázky najdete odpovědi níže.

Historie projektu

Vše začalo díky osobnímu přátelství, které vzniklo mezi dvěma studenty teologie, kdy jeden byl z Česka a druhý z Tanzanie. Po tom, co se oba vrátili do svých zemí, partnerství se přeneslo na jejich sbory. 

A tak Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci začal finančně podporovat některé aktivity v Tanzanii. Po pěti letech, na jaře roku 2010, dva zástupci tohoto sboru osobně navštívili centrální Tanzanii, aby se lépe seznámili s místní situací. Tato návštěva pak vedla ke vzniku projektu Děti Afriky. 

Začalo to podporou několika sirotků a dětí z nefunkčních rodin. Nicméně projekt se velmi rychle začal rozrůstat a proces rozvoje a růstu stále pokračuje.

 


Cíle projektu

Cílem projektu je podporovat partnery v Mbulském distriktu Tanzanie. Nosnou oblastí je podpora vzdělávání. Ta se projevuje především podporováním vzdělání včetně zajištění  základních životních potřeb pro nejchudší děti. Jde především o sirotky nebo o děti z rodin, které jsou nefunkční především díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Dále financujeme také vzdělávání dospělých, mzdy některých učitelů či evangelistů, podporujeme výstavbu nových tříd či škol a podporujeme další komunitní či misijní projekty. 

Místo působení

Většina aktivit se realizuje v Tanzanii v okolí města Dongobesh, které se nachází ve výšce okolo 2100 metrů nad mořem. Město Dongobesh má asi 17 000 obyvatel, leží asi 100 km jižně od světoznámých parků Serengeti a Ngorongoro. Dongobesh je rychle rozvíjející se komunita, ve které žijí především příslušníci kmenů Irakw. Nejbližší letiště je Kilimanjaro u města Arusha, což je asi 250 km daleko od Dongobeshe.