395. Johnson Jacob (8 let)

Od Tereza Vorlová

Johnson je studentem I. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Jeho životní cesta byla v roce 2020 poznamenána ztrátou otce. Matka zůstala na výchovu Johnsona a současně obživu pozůstalé rodiny sama. Sehnat v Tanzánii práci s takto malým dítětem, které přeci jen…

393. Joshua Paskali (6 let)

Od Tereza Vorlová

Joshua je žákem tzv. baby class LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara) a jeho velkým snem je stát se pastorem. Jeho otec, který dlouhá léta působí jako evangelista a finančně tak zabezpečuje celou rodinu, zatímco matka chlapce pečuje o domácnost,…