Ebeneza je studentem IV. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Chlapec pochází z velmi chudého regionu Siginda, kde panují nepříznivé podmínky pro pěstování zeleniny/ovoce, či pastevectví. Jeho otec navíc rodinu před nedávnem opustil. Matka tak zůstala na obživu celé rodiny a výchovu syna úplně sama. Základní životní potřeby se matka snaží zajistit prodejem horko těžko vypěstované zeleniny. Získané finance však k zajištění základních životních potřeb sotva stačí. Ředitel školy LEA se proto rozhodl rodině pomoci a vzít Ebenezu do školy, čímž mu zpřístupnil nejen možnost vzdělání, nýbrž také pravidelnou stravu a kvalitní ubytování. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který náklady spojené s pobytem Ebenezy na škole bude moci pravidelně hradit a pomůže mu tak k jeho velkému snu stát se zdravotním bratrem.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 397