Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY3 dny tomu
Mostly clouded, sometimes murder Zdejší prostředí občas mate... Sluníčko, krásných 28 stupňů, melouny, manga, úsměvy černoušků... ale událos...
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY6 dny tomu
Když se to stane, obvykle je to kvůli tomu, že vlastník obsah sdílel jen s malou skupinou lidí, změnil nastavení soukromí, nebo byl obsah odebrán.
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY1 týden tomu
Naši dobrovolníci posílají pozdravy z Dongobeshe 😉
Již druhým měsíc vyučují na střední škole a kromě toho usilují o další projekty. Proběhl například generální úklid v okolí školy. Spolu s Ondrou tomu dáváme 👍