Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY3 dny tomu
Z důvodu pandemie se prodloužila možnost přihlásit se k dobrovolnictví. Také odjezd je odložen až na přelom září a října 2021. Tak to zvažte.
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY3 týdny tomu
Hotová ubytovna pro děvčata se dočkala dalších vylepšení! Podívejte se co je nového a můžete také srovnat s tím, co bylo dříve.
Děkujeme také všem, kteří aktuálně přispívají na stavbu druhé části - pro kluky.
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY3 týdny tomu
V březnu jsme odeslali podporu pro 278 osob (o 1 více než minulý měsíc). Kromě dalších pravidelných příspěvků na oblečení dětí v LEA a na kaši v malých školách v chudých oblastech jsme odeslali příspěvek na nákup cementu a další materiál pro stavbu hostelu ve výši 55.455 Kč. Děkujeme Vám! (Na fotografii je Dongobesh v měsíci březnu - období dešťů.)