Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY4 dny tomu
Naši přátelé na Slovensku připravují Afriký online večer. Zveme Vás k účasti. 🙂
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY1 týden tomu
Dnes, 8 měsíců po tom, co byly z Tanzanie odeslány dopisy dětí pro podporovatelé, dopisy konečně došly. Už jsme je oplakali a považovali za ztracené!
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY2 týdny tomu
V listopadu jsme odeslali podporu pro 260 osob ve výši 197.392 Kč. Dále jsme odeslali 1.904 Kč na oblečení pro nejpotřebnější děti a 5.713 Kč na kaši pro děti v malých školách. Částkou 44.811 Kč jsme přispěli na oplocení nové ubytovny zděným plotem, který si vyžádala inspekce. Děkujeme za Vaše dary. (Na fotografii je vidět téěmř hotový interiér nové ubytovny.)