Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY6 hod tomu
Poslední 2 měsíce!
Jak zaznělo na Afrických snech, největší výzvou, která stojí před školou LEA do konce roku je dokončení nového hostelu pro kluky.
Nyní pokračují práce na stavbě prvního patra, které šetří prostor na pozemku školy. Více info ve videu s Martinem.
Kolik je nyní potřeba? V přepočtu 140 000 Kč z celkové částky 650 000 Kč za stavbu. Jde o splátku půjčeného materiálu.
Protože má ředitel Martin dobré vztahy se stavební firmou, a oni rozumí jeho potřebě, dokončit stavbu do konce roku, firma se rozhodla materiál na stavbu zapůjčit!
Většinu celkového financování pokryjí jiné zdroje školy, ale částka 140 000 Kč je něco, s čím bychom mohli aktuálně pomoct.
Pokud byste chtěli na tuto potřebu přispět, napište nám. Děkujeme.
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY6 dny tomu
Viděli jste Martinův příspěvek na Afrických snech?
Pokud ne, jeho prohlídku škol, které spravuje, najdete na našem YouTube:
https://youtu.be/3L9hTYT03Ec
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY1 týden tomu
Záznam z dnešních Afrických snů
DĚTI AFRIKY
------------------------------------------------------Web: http://trinec.sceav.czFacebook: https://www.facebook.com/SCEAVTrinecYouTube: https://www.youtube.c...