Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY18 hod tomu
Vše je připraveno na betonování druhého stropu na ubytovně pro chlapce v Dongobeshi. Teď se jen čeká na déšť, aby byla voda na betonování. A déšť stále nepřichází. Už měsíc mělo pršet, a nic. 🙁
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY2 dny tomu
Odeslali jsme podporu na prosinec pro 278 osob (o 1 více než minulý měsíc). Ceny potravin stouply oproti stejnému období v loňském roce v námi podporovaném regionu už trojnásobně. Z toho důvodu se změnila i cena školného v našich školách. Zaslali jsme také jednorázový dar 2.000 USD. Jako obvykle jsme odeslali také podporu pro šatník a na kaši pro děti ve školách v Yeada Chini. Díky individuálnímu dárci z Havlíčkova Brodu jsme odeslali 28.267 Kč na koupi motocyklu pro potřeby učitele Juliuse v chudé oblasti Dogumušta. Zprostředkovali jsme také pomoc sboru SCEAV v Českém Těšíně na dva projekty ve výši 9.036 Kč. Podpořili jsme také nákup osiv pro spolupracující evangelisty částkou 10.427 Kč. Díky všem za podporu!
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY2 dny tomu
Peter Makur, učitel základní školy LEA posílá adventní pozdrav ze své třídy 🥳
Poslal také foto rozestavěné školní ubytovny pro kluky. Práce stále pokračuje, ačkoliv pomaleji, než bylo v plánu, kvůli mnohým komplikacím. Děkujeme za stálou podporu a modlitby.