Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY3 dny tomu
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY4 dny tomu
Moc děkujeme! 🙏
Za první 3 dny od zveřejnění se vybralo již na 9 oken! 🪟
Sbírka pokračuje dále! 🇹🇿
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY6 dny tomu
Máme tady teď pastora Zaka a tak trochu vzpomínáme.
DĚTI AFRIKY
1982 Commonwealth Games Mens Javelin1st Mike O'Rourke (NZL) 89.48 m GR 2nd Laslo Babits (CAN) 84.88 m 3rd Zakayo Malekwa (TAN) 80.22 m