Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY19 hod tomu
Máte minutku? Podívejte se co je nového! 🇹🇿
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY3 týdny tomu
Odeslali jsme podporu na září pro 277 osob ve výši 224.669 Kč. Jako obvykle jsme odeslali také podporu pro šatník a na kaši pro děti ve školách v Yeada Chini. I díky mládeži sboru SCEAV v Třanovicích jsme podpořili stavbu kabinetu při jednotřídce v Dodoma částkou 5.388 Kč. Díky všem za podporu!
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY3 týdny tomu
🇹🇿