Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY2 týdny tomu
Pozdrav od Pastora Zaka z Tanzanie
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY3 týdny tomu
V červenci jsme odeslali 232 934 Kč na podporu 280 osob (stejně jako minulý měsíc). Přeposlali jsme také podporu ze Slovenska pro pastora Zaka ve výši 15.127 Kč. Kromě dalších pravidelných příspěvků na oblečení dětí v LEA a na kaši v malých školách v chudých oblastech jsme odeslali příspěvek na zdravotní pomůcky pro nemocnou Violet ve výši 12.102 Kč. Děkujeme za Vaši podporu!
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY4 týdny tomu
Podpora ve studiích - to je hlavní náplň naší přátelské a rozvojové pomoci v LEA škole.
Aktuálně máme dalších 9 studentů, kteří již nastoupili do školy a sháníme pro ně podporovatele na školné.
Jejich příběhy a další informace najdete zde:
https://www.detiafriky.cz/cekatele-na-podporu/
Budeme rádi za sdílení.
Foto: Rehema, dcera učitele Petera Makury