Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY2 týdny tomu
Děti měly možnost podívat se na podnikání v praxi 😉
Dobrovolnici Terez napadlo využít této příležitosti a ukázat, jak vznikají Tanzanské koblihy zvané mandazi pod rukama odbornice Mary, manželky ředitele Martina a jejích pomocníků.
Palec nahoru na praktické vzdělávání 👍
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY2 týdny tomu
Maturanti Masarykova gymnázia v Plzni přišli s myšlenkou udělat na svém maturitním plese fundraising na podporu našich aktivit v Tanzanii. Vše dotáhli až do cíle a vybrali 20.000 Kč. Jste skvělí! Děkujeme! https://www.facebook.com/mgplzen
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY2 týdny tomu
Po dlouhých pracovních dnech dobrovolníci slavnostně otevřeli workout hřiště na střední škole! Dokonce proběhl první tréning! Děkujeme vám všem, kdo jste se zapojili ve sbírce na Donio!