Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY6 dny tomu
Odeslali jsme prosincovou podporu pro 241 osob ve výši 195.118 Kč. Podpořili jsme také šatník pro nejpotřebnější děti částkou 2.020 Kč a příspěvek na kaši pro nejchudší školy ve výši 5.921 Kč. Děkujeme za podporu.
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY2 týdny tomu
Na druhé zdi naší školy se rýsuje další mapa - Tanzanie. Tentokrát pod štětcem učitele zeměpisu Ngida.
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY3 týdny tomu
Na zdi naší školy se nám vymalovala mapa světa. Učitelé tak mohou využít tuto pomůcku na hodinách zeměpisu. Na fotce nám učitel Mwitah ukazuje naši milovanou Tanzanii. #detiafriky #INVYT+