Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY6 dny tomu
Odeslali jsme únorovou podporu pro naše tanzanské partnery. Její součástí je 195.145 Kč pro 246 podporovaných osob. Děkujeme 3 novým podporovatelům, kteří se tento měsíc zapojili do podpory. Dále jsme odeslali pravidelnou podporu pro šatník a na kaší a také 137.603 Kč na stavbu ubytovny pro děti. Děkujeme všem dárcům, kteří práce na ubytovně podpořili, a zároveň stále hledáme další, abychom pokryli odeslanou částku.
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY2 týdny tomu
Na naší ubytovně je už i střecha. Pokračujeme v hledání zdrojů na omítky. Díky za podporu!
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY3 týdny tomu
Stavba ubytovny pro děti je v plném proudu. V hostelu bude 24 ubytovacích jednotek, každá pro 12 dětí. Hrubá stavba je hotova, ale zároveň už naší přátele spotřebovali prostředky, které měli k dispozici. Vyhlašujeme tedy sbírku na dokončení těchto jednotek. Na dokončení jedné jednotky pro 12 dětí je třeba 6.200 Kč. V této ceně je omítka, okna, dveře, podhledy, podlaha a vymalování. Pokud byste chtěli podpořit tuto věc jakoukoli částkou, kontaktujete nás.