Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY

3 weeks 4 dny tomu

Hledáme ochotného sponzora! Celý příběh Ramseyho najdete na našem webu: www.detiafriky.cz/cekatele-na-podporu/ Každý z více než 300 podporovatelů má možnost si se svým "adoptivním" studentem psát

DĚTI AFRIKY

1 month 4 dny tomu

Auto pastora Zaka je po servisu a na nových pneu! Moc děkujeme všem dárcům. Přejeme Zakovi a jeho týmu bezpečné cestování v aktuálních deštivých podmínkách.