Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY1 den tomu
Modlitby za déšť
Zní to paradoxně, ale kdyby více pršelo, mohlo by se stavět.
Stavba druhé budovy ubytovny pro děti se zdržela kvůli nedostatku vody na betonování. Stále se pracuje na prvním patře budovy.
Nedostatek vody je i přesto, že začalo období dešťů. Letos je období dešťů velmi slabé. Kromě stavby to komplikuje pochopitelně i další oblasti života.
Myslete ve svých modlitbách na Tanzanii, aby dostatečně pršelo.
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY4 dny tomu
U pastora Zaka se opět staví. Tentokrát zázemí pro evangelizační skupinu Mashahidi. Děkujeme dárcům za podporu pro stavbu základů.
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY6 dny tomu
Jsou situace, kdy nesdílíme pouze dobré zprávy. S velkou lítostí musíme oznámit, že včera v nemocnici v Moshi po dlouhých zdravotních problémech zemřela Vailet Peter, původně z vesnice Bashinet. Vailet byla studentkou třetího ročníku střední školy v Dongobeshi a podporovala ji mládež ECAV z Prahy. Vailet se dlouhodobě léčila s velmi těžkou cukrovkou. Díky podpoře sponzorů měla k dispozici vše, co potřebovala ke zdárnému zápasu s cukrovkou. Nicméně předešlé roky tak poškodily její srdce, že došlo k jeho selhání. Prosím neste příbuzné a také rodinu našich škol na modlitbách.

Michal