Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY2 týdny tomu
Pokud jste včera nestihli ZOOM s Martinem, na YouTube DětiAfriky najdete záznam!
Kvalita zvuku ze ZOOMU je trochu horší, ale jsme moc vděční za to, že internetové připojení vydrželo i s videem celou dobu setkání!
Připojili byste se i příště? Dejte nám vědět!
DĚTI AFRIKY
Zoom setkání s ředitelem Martinem Tango
Záznam ze Zoom setkání s ředitelem školy LEA v Tanzanii, kterou podporujeme v rámci projektu Děti Afriky.
youtube.com
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY2 týdny tomu
Dnes večer v 18 hodin se připojte na Tanzanský ZOOM! 🙂 Odkaz najdete v události. S Martinem se na vás těšíme.
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY2 týdny tomu
Na květen jsme odeslali podporu pro 280 osob (o 2 více než minulý měsíc). Kromě dalších pravidelných příspěvků na oblečení dětí v LEA a na kaši v malých školách v chudých oblastech jsme odeslali příspěvek na evangelizační setkání pořádané pastorem Zakem ve výši 4.287 Kč. Děkujeme za podporu.