Níže jsou informace o osobách, pro které hledáme podporu. Seznamy pravidelně doplňujeme. Dětí a studentů čekajících na podporu je mnohem více, než tady vidíte, zde uvedené osoby potřebují pomoc nejnutněji.

Pokud máte zájem některou osobu podporovat, kontaktujte nás.

V TUTO CHVÍLI HLEDÁME PODPORU PRO 4 DĚTÍ A STUDENTŮ:

397. Ebeneza Mussa (11 let)

Ebeneza je studentem IV. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Chlapec pochází z velmi chudého regionu Siginda, kde panují nepříznivé podmínky pro pěstování zeleniny/ovoce, či pastevectví. Jeho otec navíc rodinu před nedávnem opustil. Matka tak zůstala na obživu celé rodiny a výchovu syna úplně sama. Základní životní potřeby se matka snaží zajistit prodejem horko těžko vypěstované zeleniny. Získané finance však k zajištění základních životních potřeb sotva stačí. Ředitel školy LEA se proto rozhodl rodině pomoci a vzít Ebenezu do školy, čímž mu zpřístupnil nejen možnost vzdělání, nýbrž také pravidelnou stravu a kvalitní ubytování. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který náklady spojené s pobytem Ebenezy na škole bude moci pravidelně hradit a pomůže mu tak k jeho velkému snu stát se zdravotním bratrem.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 397

395. Johnson Jacob (8 let)

Johnson je studentem I. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Jeho životní cesta byla v roce 2020 poznamenána ztrátou otce. Matka zůstala na výchovu Johnsona a současně obživu pozůstalé rodiny sama. Sehnat v Tanzánii práci s takto malým dítětem, které přeci jen ještě potřebuje péči, není vůbec jednoduché. Když však o příběhu rodiny slyšel ředitel školy LEA, rozhodl se matce nabídnout práci. Matka ve škole pracuje jako pomocnice podílející se na údržbě hostelu, praní dětského oblečení a péči o děti. Její kvalitně a zodpovědně odvedená práce je pro chod školy velmi důležitá, plat však není dostatečný pro úhradu nákladů spojených se studiem, ubytováním a stravou Johnsona na škole LEA. Aby však nedošlo k odloučení dítěte od matky, či matka nepřišla o práci a škola o kvalitního pracovníka, rozhodl se ředitel přijmout Johnsona do školy dočasně bez hrazení těchto nákladů. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který náklady bude moci hradit a pomůže tak Johnsonovi k jeho velkému snu stát se lékařem.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 395

394. Rebeca Philipo (8 let)

Rebeca je žákyní předškolního stupně LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara) a jejím velkým snem je stát se lékařkou. Dívka pochází z jedné z nejchudších oblastí regionu Manyara – oblasti Hareabi. Vzhledem k podmínkám v oblasti není pro rodiče Rebecy možné získat stálou práci. Alespoň základní obživu se tak snaží zajistit tradiční prací na k domu přilehlém políčku a pastevectvím. Tato práce je fyzicky i časově náročná, avšak bez tomu přímo úměrného finančního ohodnocení. Vzhledem k nepříznivé životní situaci celé rodiny Rebecy, se ředitel školy LEA rozhodl dívku přijmout do školy a umožnit ji tak nejen vzdělání, nýbrž také pravidelnou stravu a kvalitní ubytování. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který náklady spojené s pobytem Rebecy na škole bude moci pravidelně hradit a on tak bude moci otevřít dveře dalším dětem v nouzi.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 394

393. Joshua Paskali (6 let)

Joshua je žákem tzv. baby class LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara) a jeho velkým snem je stát se pastorem. Jeho otec, který dlouhá léta působí jako evangelista a finančně tak zabezpečuje celou rodinu, zatímco matka chlapce pečuje o domácnost, se před nedávnem vážně zranil. Na noze má velkou ránu a vzhledem k tomu, že navíc trpí diabetem, musí s tímto zraněním pravidelně docházet k lékaři. Pravidelné návštěvy nemocnice výrazně omezují jeho činnost a rodina tak v současné době trpí nedostatkem financí. Není proto momentálně schopna pravidelně hradit náklady spojené se studiem, ubytováním, stravou a další potřebnou péčí Joshua na škole LEA. Vzhledem k nepříznivé situaci, ve které se rodina náhle ocitla, se však ředitel školy LEA rozhodl Joshua do školy dočasně přijmout i přes tento fakt. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který bude uvedené náklady hradit a Joshua tak bude moci ve studiu poklidně pokračovat.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 393

Pokud byste měli nějaký specifický požadavek nebo dotaz,
kontaktujte nás na detiafriky@seznam.cz