Níže jsou informace o osobách, pro které hledáme podporu. Seznamy pravidelně doplňujeme. Dětí a studentů čekajících na podporu je mnohem více, než tady vidíte, zde uvedené osoby potřebují pomoc nejnutněji.

Pokud máte zájem některou osobu podporovat, kontaktujte nás.

V TUTO CHVÍLI HLEDÁME PODPORU PRO 3 DĚTÍ A STUDENTŮ:

385. Yeremia Manase (11 let)

Yeremia je žákem IV. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Velkým snem Yeremia je stát se pilotem. Yeremia však pochází z velmi chudých poměrů. Zatímco jeho matka pečuje o domácnost a pro zajištění základní obživy obhospodařuje domu přilehlou zahradu, jeho otec působí jako evangelista v jednom z místních kostelů. Měsíční výdělek otce je natolik malý, že sotva stačí na pokrytí základní životní potřeb rodiny, natož pak nákladů spojených se studiem, stravou, ubytováním a další potřebnou péčí Yeremia na škole LEA. Vzhledem k nepříznivé životní situaci celé rodiny Yeremia, avšak jeho velkému odhodlání splnit si svůj profesní sen, se ředitel rozhodl chlapce do školy již přijmout. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který výše uvedené náklady bude moci hradit.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 385

383. Grace Itikael Malkiadi (6 let)

Grace je žákyní II. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, regionn Manyara). Pochází z chudých poměrů, její rodiče se živí prací na poli a pastevectvím. Otec Grace navíc dobrovolně působí jako evangelista v jednom z místních kostelů. Velkým snem Grace je stát se lékařkou. Díky jejímu odhodlání se ředitel školy LEA rozhodl Grace do školy již přijmout, avšak s nadějí, že se brzo najde podporovatel, který náklady spojené s jejím studiem, ubytováním, stravou a další potřebnou péčí, bude hradit.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 383

382. Hilary Ruben (8 let)

Hilary je studentem I. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Velkým snem Hilary je stát se lékařem. Pochází však z velmi chudých poměrů, jeho rodina je plně závislá na samozásobitelském zemědělství a její příjmy tak nestačí na pokrytí studia, stravy a ubytování Hilary na škole LEA. Vzhledem k velkému studijnímu potenciálu Hilary se však ředitel rozhodl chlapce do školy přijmout i přes tento fakt. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který výše uvedené náklady bude moci hradit.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 382

Pokud byste měli nějaký specifický požadavek nebo dotaz,
kontaktujte nás na detiafriky@seznam.cz