Rose je studentkou I. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Dívka pochází z jedné z nejchudších oblastí regionu Manyara – z oblasti Yaeda Chini – která byla navíc před nedávnem zasažena rozsáhlými záplavami. Vzhledem k podmínkám v oblasti není pro rodiče Rose možné získat stálou práci. Alespoň základní obživu se tak snaží zajistit tradiční prací na k domu přilehlém políčku a pastevectvím. Tato práce je fyzicky i časově náročná, avšak bez tomu přímo úměrného finančního ohodnocení. Vzhledem k nepříznivé životní situaci celé rodiny Rose, se ředitel školy LEA rozhodl dívku přijmout do školy a umožnit ji tak nejen vzdělání, nýbrž také pravidelnou stravu a kvalitní ubytování. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který náklady spojené s jejím pobytem na škole bude moci pravidelně hradit a pomůže ji tak k jejímu velkému snu stát se učitelkou.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 396