388. Erick Benjamin Ilanda (17 let)

Od Tereza Vorlová

Erik je studentem 3. ročníku Dongobesh Secondary School (střední školy Dongobesh) nacházející v regionu Manyara (Tanzánie) a ve volném čase rád hraje fotbal. Rodinu Erika dříve živil otec, učitel, který však již musel práci ukončit a odejít do důchodu. Obživa celé rodiny je tak nyní závislá pouze na samozásobitelském zemědělství, jehož výnosy ani zdaleka nepokrývají náklady…

387. Frenk Bayyo (7 let)

Od Tereza Vorlová

Frenk je žákem předškolního stupně LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Otec Frenka rodinu opustil nedlouho po jeho narození a matka tak zůstala na výchovu Frenka a jeho bratra (Hendryho Bayya) úplně sama. Základní životní potřeby se matka snaží zajistit…

386. Hendry Bayyo (9 let)

Od Tereza Vorlová

Hendry je žákem I. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Otec Hendryho rodinu opustil nedlouho po narození jeho bratra (Frenka Bayyo) a matka tak zůstala na výchovu obou dětí sama. Základní životní potřeby se matka snaží zajistit přivýdělkem získaným…

385. Yeremia Manase (11 let)

Od Tereza Vorlová

Yeremia je žákem IV. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Velkým snem Yeremia je stát se pilotem. Yeremia však pochází z velmi chudých poměrů. Zatímco jeho matka pečuje o domácnost a pro zajištění základní obživy obhospodařuje domu přilehlou zahradu,…

258. Abigaile Stephano

Od Tereza Vorlová

Abigaile je žákyní VI. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Rodiče Abigaile se kromě svých vlastních dětí starají ještě o několik dalších sirotů. Přestože se nenacházejí v nejlepší ekonomické situaci, jejich srdce je otevřené pro pomoc jiným. Rádi by,…

384. Winner Stephano (10 let)

Od Tereza Vorlová

Winner je žákyní IV. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara) a jejím velkým snem je stát se učitelkou. Když byly Winner pouhé dva roky, její otec rodinu opustil a její matka zůstala na výchovu i obživu celé rodiny sama.…

383. Grace Itikael Malkiadi (6 let)

Od Tereza Vorlová

Grace je žákyní II. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, regionn Manyara). Pochází z chudých poměrů, její rodiče se živí prací na poli a pastevectvím. Otec Grace navíc dobrovolně působí jako evangelista v jednom z místních kostelů. Velkým snem Grace je…