Frank je studentem II. ročníku Dongobesh Secondary School (anglické střední školy v Dongobeshi). Chlapec je nemanželským dítětem, proto bylo jeho postavení v africké kultuře jíž od počátku velmi komplikované. Jeho otec o něj navíc hned po jeho narození přestal jevit zájem a matka nebyla schopna se o chlapce sama postarat. Frank byl proto již ve svých 6 ti letech přijat do soukromé školy LEA, později soukromé školy Dongobesh Secondary, kde byly náklady na jeho pobyt (ubytování, strava, oblečení a vzdělání) až doposud hrazeny sponzorem z Česka. Ten však musel svou podporu nečekaně ukončit. Ředitel je ochotný chlapce ve škole dočasně zanechat i bez hrazení všech potřebných nákladů. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který náklady bude moci hradit a pomůže tak Frenkovi dokončit jeho studium.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 168