Rebeca je žákyní předškolního stupně LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara) a jejím velkým snem je stát se lékařkou. Dívka pochází z jedné z nejchudších oblastí regionu Manyara – oblasti Hareabi. Vzhledem k podmínkám v oblasti není pro rodiče Rebecy možné získat stálou práci. Alespoň základní obživu se tak snaží zajistit tradiční prací na k domu přilehlém políčku a pastevectvím. Tato práce je fyzicky i časově náročná, avšak bez tomu přímo úměrného finančního ohodnocení. Vzhledem k nepříznivé životní situaci celé rodiny Rebecy, se ředitel školy LEA rozhodl dívku přijmout do školy a umožnit ji tak nejen vzdělání, nýbrž také pravidelnou stravu a kvalitní ubytování. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který náklady spojené s pobytem Rebecy na škole bude moci pravidelně hradit a on tak bude moci otevřít dveře dalším dětem v nouzi.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 394