Johnson je studentem I. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Jeho životní cesta byla v roce 2020 poznamenána ztrátou otce. Matka zůstala na výchovu Johnsona a současně obživu pozůstalé rodiny sama. Sehnat v Tanzánii práci s takto malým dítětem, které přeci jen ještě potřebuje péči, není vůbec jednoduché. Když však o příběhu rodiny slyšel ředitel školy LEA, rozhodl se matce nabídnout práci. Matka ve škole pracuje jako pomocnice podílející se na údržbě hostelu, praní dětského oblečení a péči o děti. Její kvalitně a zodpovědně odvedená práce je pro chod školy velmi důležitá, plat však není dostatečný pro úhradu nákladů spojených se studiem, ubytováním a stravou Johnsona na škole LEA. Aby však nedošlo k odloučení dítěte od matky, či matka nepřišla o práci a škola o kvalitního pracovníka, rozhodl se ředitel přijmout Johnsona do školy dočasně bez hrazení těchto nákladů. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který náklady bude moci hradit a pomůže tak Johnsonovi k jeho velkému snu stát se lékařem.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 395