Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY4 týdny tomu
Ještě v závěru své dobrovolnické služby uspořádala Terez videohovor mezi žáky školy LEA v Tanzanii a žáky ZŠ Slunečnice Havlíčkův Brod. Žáci ze ZŠ Slunečnice v loňském roce uspořádali společně s učiteli a rodiči sbírku na podporu stavby nové školní ubytovny v Dongobeshi.
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY1 měsíc tomu
Na červen jsme odeslali podporu pro 287 osob (o jednu osobu více než minulý měsíc). Kromě dalších pravidelných příspěvků na oblečení dětí v LEA a na kaši v malých školách v chudých oblastech jsme odeslali příspěvek na pořízení pasů a víz pro studenty, které zveme k nám do ČR ve výši 42.717 Kč. Dále jsme odeslali příspěvek na stavbu ubytovny pro děti ve výši 57.723 Kč. Většinu této částky poskytl sbor CB v Havlíčkově Brodě. Děkujeme za Vaši podporu.
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY2 měsíce tomu
Děti měly možnost podívat se na podnikání v praxi 😉
Dobrovolnici Terez napadlo využít této příležitosti a ukázat, jak vznikají Tanzanské koblihy zvané mandazi pod rukama odbornice Mary, manželky ředitele Martina a jejích pomocníků.
Palec nahoru na praktické vzdělávání 👍