Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY2 dny tomu
Dostali jsme žádost, abychom pomohli malému rodinnému sirotčinci v Arushi. Minulý týden se na situaci jel podívat pastor Zak s ředitelem Martinem. Uvidíme, zda z toho vznikne nějaká nová spolupráce.
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY6 dny tomu
Stěny pro nové umývárny a záchody v naší LEA škole v Dongobeshi jsou již hotové. Teď začínáme střechu. Potřebujeme celkem 74 tabulí plechu. Jedna tabule stojí 1.030 Kč. Pokud byste chtěli pomoct, napište nám.
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY4 týdny tomu
Stavba nových toalet a umývaren rychle postupuje. Děkujeme Vám, kdo jste to podpořili finančně.