Happiness je studentkou I. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Když bylo Happiness pouhých pět let, matka rodinu opustila. Otci, který působí jako učitel na škole LEA, tak kromě obživy celé rodiny a starých rodičů, přibyla ještě starost o potřebnou výchovu a péči o pozůstalé děti. Aby ředitel zabránil odchodu věrného a kvalitního zaměstnance, rozhodl se přijmout alespoň jedno z dětí, Happiness, dočasně bez hrazení veškerých nákladů spojených s jejím pobytem na škole.  Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který náklady spojené s jejím studiem, ubytováním, stravou a další potřebnou péčí bude hradit a on tak bude moci otevřít dveře dalším dětem v nouzi.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 392