Magdalena je studentkou III. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara) a jejím velkým snem je stát se lékařkou. Magdalenina matka před 6 ti lety zemřela a otec, evangelista pracující v místní církvi, tak zůstal na výchovu i obživu Magdaleny a jejich sourozenců úplně sám. Otec několik let situaci zvládal, avšak poté, co přišla finanční krize, naskytnutá situace se začala jevit jako neudržitelná. Otec Magdaleny proto požádal ředitele školy LEA o pomoc spočívající v přijetí Magdaleny do školy LEA a nalezení podporovatele, který pomůže této dívce dosáhnout jejího snu. Vzhledem k opravdu tíživé situaci, ve které se rodina vyskytla, ředitel dívku bez váhání do školy přijal. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který náklady spojené s jejím studiem, ubytováním, stravou a další potřebnou péčí, bude hradit.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 390