Loveness je žákyní předškolního stupně LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Tato malá slečna pochází z velmi chudých poměrů. Její rodiče se živí tradiční prací na poli, která je jak fyzicky, tak i časově náročná, a to navíc bez tomu úměrného finančního ohodnocení. Rodiče Loveness tedy pro zajištění základní obživy tráví celé dny prací na poli, na úkor péče a výchovy svých dětí. Zbylé finanční prostředky by pak, bohužel, ani při nejmenším nestačili na pokrytí studia, stravy, ubytování a další potřebné péče Loveness na škole LEA. Loveness je však velmi chytrá dívka, jejíž snem je stát se lékařkou. Díky jejímu potenciálu se tedy ředitel školy LEA rozhodl Loveness do školy LEA dočasně přijmout na vlastní náklady. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který bude ochotný potřebné náklady hradit a on tak bude schopen otevřít dveře dalším dětem v nouzi. 

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 389