Irene je chytrá a úspěšná mladá dívka, která právě dokončila studium vyšší školy a byla přijata na univerzitu Duce ve městě Dar es Salaam, kde jí čeká tříleté studium oboru Tělesná výchova a sport. Na svá studia, ubytování a jídlo obdržela Irene jednak vládní studium ve výši 938 USD/rok a další stipendium ve výši 204 USD/rok. Pro pokrytí veškerých nákladů spojených se studiem a přidruženými výdaji však stále ještě schází částka 5 280 Kč/rok (440 Kč/měsíc), kterou její rodiče nemohou pokrýt, neboť jejich příjmy vystačí sotva na pokrytí základních životních potřeb. Hledáme proto člověka se srdcem otevřeným pomoci této dívce zbylé náklady uhradit.

Částka: ročně 5 280 Kč (440 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 043