Frenk je žákem předškolního stupně LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Otec Frenka rodinu opustil nedlouho po jeho narození a matka tak zůstala na výchovu Frenka a jeho bratra (Hendryho Bayya) úplně sama. Základní životní potřeby se matka snaží zajistit přivýdělkem získaným pomocnými pracemi na škole LEA (údržba hostelu, praní dětského oblečení, péče o děti). Její kvalitně a zodpovědně odvedená práce je pro chod školy velmi důležitá, ze svého platu si však studium, stravu a ubytování svých dvou synů (Frenka a Hendryho) na škole LEA, nemůže dovolit. Aby tedy nedošlo k odloučení dětí od matky, či matka nepřišla o práci a škola o kvalitního pracovníka, rozhodl se ředitel přijmout do školy oba její syny (Frenka a Hendryho) dočasně bez hrazení těchto nákladů. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který náklady bude moci hradit a pomůže tak Frenkovy k jeho velkému snu stát se učitelem.   

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 387