Yeremia je žákem IV. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Velkým snem Yeremia je stát se pilotem. Yeremia však pochází z velmi chudých poměrů. Zatímco jeho matka pečuje o domácnost a pro zajištění základní obživy obhospodařuje domu přilehlou zahradu, jeho otec působí jako evangelista v jednom z místních kostelů. Měsíční výdělek otce je natolik malý, že sotva stačí na pokrytí základní životní potřeb rodiny, natož pak nákladů spojených se studiem, stravou, ubytováním a další potřebnou péčí Yeremia na škole LEA. Vzhledem k nepříznivé životní situaci celé rodiny Yeremia, avšak jeho velkému odhodlání splnit si svůj profesní sen, se ředitel rozhodl chlapce do školy již přijmout. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který výše uvedené náklady bude moci hradit.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 385