Winner je žákyní IV. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara) a jejím velkým snem je stát se učitelkou. Když byly Winner pouhé dva roky, její otec rodinu opustil a její matka zůstala na výchovu i obživu celé rodiny sama. Pracuje jako švadlena. Toto povolání však v Tanzánii spadá do nejnižší platové třídy. Náklady spojené se studiem, stravou, ubytováním a další potřebnou péčí Winner na škole LEA si tak nemůže dovolit. Vzhledem k náročné životní situaci, avšak velkému odhodlání Winner stát se učitelkou, již ředitel dívku do školy přijal. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který výše uvedené náklady bude hradit.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 384