Grace je žákyní II. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, regionn Manyara). Pochází z chudých poměrů, její rodiče se živí prací na poli a pastevectvím. Otec Grace navíc dobrovolně působí jako evangelista v jednom z místních kostelů. Velkým snem Grace je stát se lékařkou. Díky jejímu odhodlání se ředitel školy LEA rozhodl Grace do školy již přijmout, avšak s nadějí, že se brzo najde podporovatel, který náklady spojené s jejím studiem, ubytováním, stravou a další potřebnou péčí, bude hradit.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 383