Abigaile je žákyní VI. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Rodiče Abigaile se kromě svých vlastních dětí starají ještě o několik dalších sirotů. Přestože se nenacházejí v nejlepší ekonomické situaci, jejich srdce je otevřené pro pomoc jiným. Rádi by, aby jejich dcera Abigaile získala kvalitní vzdělání. Náklady spojené se studiem, stravou, ubytováním a další potřebnou péčí Abigaile na škole LEA si však, díky péči o další siroty, nemohou dovolit. Navzdory tomu se však ředitel školy LEA rozhodl přijmout Abigail do školy. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který výše uvedené náklady bude moci hradit.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 258