Hilary je studentem I. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Velkým snem Hilary je stát se lékařem. Pochází však z velmi chudých poměrů, jeho rodina je plně závislá na samozásobitelském zemědělství a její příjmy tak nestačí na pokrytí studia, stravy a ubytování Hilary na škole LEA. Vzhledem k velkému studijnímu potenciálu Hilary se však ředitel rozhodl chlapce do školy přijmout i přes tento fakt. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který výše uvedené náklady bude moci hradit.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 382