Ericovi je šestnáct let a pochází z Dongobeshe. Nyní je žákem prvního ročníku Dongobesh secondary school. Otec Erika je učitelem v důchodu a momentálně rodinu živí zemědělstvím a farmařením. Bohužel nemá dostatek financí, aby si dovolil platit svému synovi školné. Eric má dobré výsledky ve škole a ve svém volném čase rád hraje fotbal.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010 v.s.0800 s.s.361