Ramseyho jako nemanželské dítě nemůžou vychovávat jeho rodiče. Proto se o něj již od narození stará babička. Ta má však jen omezené prostředky a nemůže si pro Ramseyho dovolit školné. Chlapec již podporovatelku má, která platí polovinu školného. Hledáme sponzora, který by zajistil druhou polovinu nákladu spojených s výukou, stravou a ubytováním na hostelu.

Částka: ročně 6 900 Kč (575 Kč měsíčně) 
Číslo účtu: 2900428976/2010 v.s.0800 s.s.351