Rehema je studentkou III. ročníku Dongobesh Secondary School (anglické střední školy v Dongobeshi). Rehema pochází z velmi chudobné rodiny, která ji není schopná zajistit ani základní životní potřeby. Již ve svých 8 letech, tak byla dívka přijata do soukromé školy LEA, později soukromé školy Dongobesh Secondary, kde byly náklady na její pobyt (ubytování, strava, oblečení a vzdělání) až doposud hrazeny sponzorem z Česka. Ten však musel svou podporu nečekaně ukončit a dívka se tak opět ocitla v nepříznivé situaci. Ředitel je sice ochotný dívku ve škole dočasně zanechat i bez hrazení všech potřebných nákladů. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který náklady bude moci hradit a pomůže tak Rehemě dokončit její studium. 

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 174