Maminka Sary žije v extrémní chudobě, její otec rodinu opustil. Od té doby neměla rodiny Sary ani střechu nad hlavou, její máma nebyla schopná se o děti dostatečně postarat, nemohla si dovolit ani jídlo pro děti. Sary a jejích dvou sourozenců se proto ujal strýc s rodinou, kteří se o děti starají. Nemohou si však pro všechny děti dovolit i školné. Proto hledáme sponzory, díky kterým by Sara mohla dostudovat na naší střední škole Dongobesh Secondary.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně) 
Číslo účtu: 2900428976/2010 v.s.0800 s.s.343