Lucy žije v Haydom se svým dědečkem spolu s dalšími třemi sourozenci. Lucy je nejstarší. Její maminka zemřela v roce 2017 při nehodě autobusu a tatínek zemřel o rok později na vážnou nemoc. Protože si její dědeček nemůže dovolit školné, hledáme sponzory, díky jejichž pomoci by Lucy mohla zůstat na naší střední škole Dongobesh Secondary.

Částka: ročně 10 560 Kč (880 Kč měsíčně) 
Číslo účtu: 2900428976/2010 v.s.0800 s.s.342