Joshua pochází z velmi chudé rodiny a je nejmladší z šesti dětí. Jeho tatínek zemřel a rodina je závislá na mamince. Ta už financuje školné dvěma starším dětem a není schopná platit školné i Joshuovi. Proto hledáme sponzory, kteří by mu pomohli ve studiu na naší střední škole Dongobesh Secondary. 

Částka: ročně 10 560 Kč (880 Kč měsíčně) 
Číslo účtu: 2900428976/2010 v.s.0800 s.s.345