Elizabeth pochází z velmi chudé rodiny. Jelikož její maminka trpí duševní chorobou, není schopná se o děti starat. Proto žije Elizabeth u babičky, která však také nemá dostatek financí, aby hradila Elizabeth studium. Hledáme proto sponzory, kteří by rodině pomohli a podpořili Elizabeth s hrazením školného, hostelu a stravy ve škole. 

Částka: ročně 10 560 Kč (880 Kč měsíčně) 
Číslo účtu: 2900428976/2010 v.s.0800 s.s.339