Rodina Elibarikiho žije v Dongobeshi ve velmi chudých podmínkách. Elibariki je prvorozený ze 4 dětí. Otec rodinu opustil již v roce 2007 – od té doby se maminka Elibarikiho o rodinu musí starat sama, téměř bez pomoci. Nemůže si tak dovolit platit školné pro své děti, přesto, že Elibariki by se rád vzdělával a pokračoval ve studiu na naší střední škole Dongobesh Secondary. Proto hledáme sponzory, kteří by této rodině v tíživé situaci vypomohli. 

Částka: ročně 10 560 Kč (880 Kč měsíčně) 
Číslo účtu: 2900428976/2010 v.s.0800 s.s.332