Bahatiel, sestra Aarona je ve stejně náročné situaci. Otec opustil rodinu, a proto se rodina nachází v extrémní chudobě. Maminka Bahatiel má problém i s uživením rodiny, takže si nemůže dovolit školné.  Proto hledáme sponzory, kteří by rodině pomohli a hradili školné pro Bahatiel. Ta bude moci i bydlet v hostelu společně s bratrem Aaronem a bude dostávat ve škole pravidelnou stravu. 

Částka: ročně 10 560 Kč (880 Kč měsíčně) 
Číslo účtu: 2900428976/2010 v.s.0800 s.s.335