Aaron pochází z velmi chudé rodiny z Mbulu distriktu. Jeho otec rodinu opustil, proto rodina žije v extrémní chudobě. Maminka Aarona má problém i s uživením rodiny, takže si nemůže dovolit školné.  Proto hledáme sponzory, kteří by rodině pomohli a hradili školné pro Aarona. Chlapec tak bude moci i bydlet v hostelu a bude dostávat ve škole pravidelnou stravu. 

Částka: ročně 10 560 Kč (880 Kč měsíčně) 
Číslo účtu: 2900428976/2010 v.s.0800 s.s.334