Febriona Paskali pochází z Mbulu distriktu, kterého je Dongobesh součástí. Její rodina to nemá vůbec jednoduché, tak jako mnoho rodin v těchto časech, kdy se střídají období velkého sucha a nejistota spojená s celosvětovou pandemií. Proto si bohužel rodina osmileté Febriony nemůže dovolit pro dceru školné. Dívka je však velmi bystrá a má velký zájem chodit do školy, což jí chce ředitel Martin umožnit. Podobně jako další děti v LEA bude Febriona během školního roku bydlet na hostelu, který se podobá internátu. Tam bude mít zajištěné vše potřebné. Prostředí hostelu je pro děti velmi příjemné, protože spolu rády tráví i volný čas a vzájemně si pomáhají ve studiu.

Částka: ročně 12 240 Kč (1020 Kč měsíčně) 
Číslo účtu: 2900428976/2010 v.s.0800 s.s.328