Tumaini žije pouze s matkou, otec rodinu opustil. Pochází z 6 dětí a je nejmladším ze sourozenců. Matka bohužel nemá dostatek financí, aby zajistila vzdělání všem dětem a přestože pracuje, může si dovolit školné jen pro Tumainiho starší sourozence. Proto hledá sponzory, kteří by jí vypomohli se školným pro Tumainiho.

Částka: ročně 11 400 Kč (920 Kč měsíčně)
Číslo účtu: 2900428976/2010 v.s.0800 s.s.321