Matka Nancy ji krátce po porodu odložila v buši, kde ji naštěstí našla žena, která šla okolo a přinesla ji do nemocnice. Přestože se po matce Nancy pátralo, nikdy se nenašla. Nancy se ujala žena, která ji našla v buši a dodnes se o ni stará, společně s několika dalšími sirotky. Tato adoptivní matka je však nakažená virem HIV a nemá dostatek financí na školné pro Nancy. Měsíční příspěvek jí zajistí vedle školného také ubytování v hostelu, stravu a potřebné školní pomůcky. 

Částka: ročně 11 400 Kč (950 Kč měsíčně) 
Číslo účtu: 2900428976/2010 v.s.0800 s.s.198