Malá Dianka přišla velmi brzy o maminku, načež se jí ujala její rodina, která bohužel nemá dostatek financí na školné a další potřeby spojené se studiem. Otec Diany nemá zájem se na její výchově podílet a rodinu vůbec nekontaktuje. Finanční podpora Diany ve studiu je tak velkou pomocí její rodině, která jí chce zajistit lepší budoucnost.

Číslo účtu: 2900428976/2010 VS: 800 SS: 310