Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY6 dny tomu
Na zdi naší školy se nám vymalovala mapa světa. Učitelé tak mohou využít tuto pomůcku na hodinách zeměpisu. Na fotce nám učitel Mwitah ukazuje naši milovanou Tanzanii. #detiafriky #INVYT+
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY6 dny tomu
I díky tomu, co se stalo před 30 léty, dnes můžeme pomáhat v Tanzanii. Díky Pane Bože!
DĚTI AFRIKY
DĚTI AFRIKY1 týden tomu
V listopadu jsme podporovali 240 osob. Na tuto podporu jsme odeslali 196.126 Kč. Dále jsme odeslali 2.009 na oblečení pro nejpotřebnější děti, 5.888 Kč na kaši pro děti v malých školách a 5.819 Kč na podporu služby naší dobrovolnice. Děkujeme za Vaše dary.