Erik je studentem 3. ročníku Dongobesh Secondary School (střední školy Dongobesh) nacházející v regionu Manyara (Tanzánie) a ve volném čase rád hraje fotbal. Rodinu Erika dříve živil otec, učitel, který však již musel práci ukončit a odejít do důchodu. Obživa celé rodiny je tak nyní závislá pouze na samozásobitelském zemědělství, jehož výnosy ani zdaleka nepokrývají náklady spojené se studiem, stravou a ubytováním Erika na střední škole Dongobesh. Vzhledem k tomu, že má však Erik velký studijní potenciál, rozhodl se ředitel chlapce ve škole ponechat. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který náklady bude moci hradit. 

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 388