Abdi již studuje na naší střední škole Dongobesh Secondary. Jeho život nebyl vůbec jednoduchý. Jelikož mu zemřeli oba rodiče a stal se z něj úplný sirotek, ujal se ho jeho strýc. Ten už však má vlastní děti a nezbývá mu dostatek finančních prostředků, aby mohl Abdimu platit školné. Abdi hledá sponzory, aby mohl pokračovat ve studiu na Dongobesh Secondary.

Částka: ročně 11 400 Kč (920 Kč měsíčně)
Číslo účtu: 2900428976/2010 v.s.0800 s.s.319