Základní informace

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělanosti v Tanzanii. Právě proto zprostředkováváme pomoc pro ty nejpotřebnější děti v oblasti Dongobeshe. Jedná se o děti, které jsou buď úplnými sirotky nebo žijí v tak náročných sociálních podmínkách, že by do školy chodit nemohly.

Podpora není automatická a stejná pro každé dítě. Naši tanzanští partneři situaci monitoruji a vyhodnocují. Právě proto se některým dětem zajišťuje kompletní péče, tzn. ubytování, stravování, ošacení a školné. Pro jiné děti to může být podpora ve výši části školného. Nechceme jen bezmyšlenkovitě dávat, ale dávat opravdu jen tolik, kolik je nezbytně nutné.

Pokud si z čekatelů na podporu vyberete dítě, mladého člověka nebo našeho spolupracovníka, tak se můžete stát jeho sponzorem. Stačí nás kontaktovat a vše už osobně zařídíme. Je to zcela na vašem uvážení v jakých intervalech se rozhodnete přispívat. Může to být měsíčně, čtvrtletně, půlročně nebo ročně. O přijatých darech dostanete hned na začátku kalendářního roku potvrzení, které můžete použít k případnému snížení vašeho daňového základu. Vaše dary skončím v cele jejích výši v Tanzanii. Z těchto peněz se nepoužívá ani koruna na administrativu a to ani na naši ani na Tanzanské straně. Dokonce i bankovní poplatky hradíme z jiných zdrojů.

Jedním z našich cílů, je zprostředkovat vám písemný kontakt s podporovaným dítětem. Samozřejmě záleží na věku dítěte. Pokud je dítě příliš malé, nebo psát neumí, budeme se snažit od koordinátora získávat alespoň základní informace o dítěti, aby jste věděli jak se vašemu dítěti daří. Veškerá komunikace probíhá v angličtině a není z vaši strany povinná. Snažíme se, abyste o dítěti dostali informace alespoň třikrát ročně. Dále obdržíte čtyřikrát ročně Africký zpravodaj s nejnovějšími aktualitami za poslední čtvrtletí.

Pokud jste se už pro adopci rozhodli, ze srdce děkujeme a věříme, že nebe se raduje ze skutků milosrdenství zde na zemi.

Aktuality

6.5.2016

Končíme s uvádění pravidelných aktualit na tomto místě. Aktuality včetně aktuálních výzev a fotografií naleznete zde: https://www.facebook.com/detiafriky/

6.5.2016

Na květen jsme odeslali 142.329 Kč pro 181 podporovaných osob. Dále jsme odeslali podporu na stanici v Dodoma ve výši 5.229 Kč a podporu pro stanici Malolo ve výši 14.998 Kč. Odeslali jsme také finance na stavbu nových tříd ve výši 12.598 Kč a také finance na nákup nového generátoru pro skupinu pastora Zaka a to ve výši 15.450 Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům za tuto významnou pomoc.

14.4.2016

V dubnu jsme odeslali 125.957 Kč pro 176 podporovaných osob. Odeslali jsme také 2.960 Kč na další část stavby kostela/školy v Malolo. To finančně zajišťuje těšínský sbor SCEAV. Odeslali jsme také 36.281 Kč na stavbu základů pro dvě nové třídy. Toto vše pouze díky vaší podpoře. Děkujeme.

22.3.2016

V březnu jsme odeslali 101.864 Kč pro 176 podporovaných osob. Odeslali jsme také 33.406 Kč na lavice a stoly pro školu. Pro zastřešení přístavby v Dodoma jsme zaslali 3.241 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost.

17.2.2016

Opět hledáme nové dobrovolníky pro náš projekt. Prosím, dejte vědět potencionálním zájemcům. Jde o 8 měsíců v Tanzanii počínaje srpnem tohoto roku. Více zde.