Děti Afriky

Dovolte, abychom vám stručně představili projekt Děti Afriky. Cílem projektu je zajistit partnerskou podporu pro osoby v Mbulském distriktu Tanzanie. Tato podpora se zaměřuje na několik oblastí. Nosnou oblastí je podpora vzdělanosti. Ta se projevuje především možností sponzorovat vzdělávání a základní životní potřeby nejchudším dětem. Jde především o sirotky nebo děti z jinak sociálně znevýhodněných rodin. Prakticky to vypadá tak, že si můžete vybrat dítě, které chcete podporovat, a stáváte se tak jeho osobním sponzorem. Díky vaší podpoře potom dítě může chodit do školy. Roční částky se pohybují mezi 4 – 10.000 Kč. Kromě této aktivity realizujeme především výstavbu dalších tříd, ale i dalších drobných investičních projektů. Takže s vděčností přijímáme i jednorázové dary na tyto projekty. Pokud byste se chtěli jakkoli připojit, prosím, kontaktujte nás!

 

 

Aktuality

6.5.2016

Končíme s uvádění pravidelných aktualit na tomto místě. Aktuality včetně aktuálních výzev a fotografií naleznete zde: https://www.facebook.com/detiafriky/

6.5.2016

Na květen jsme odeslali 142.329 Kč pro 181 podporovaných osob. Dále jsme odeslali podporu na stanici v Dodoma ve výši 5.229 Kč a podporu pro stanici Malolo ve výši 14.998 Kč. Odeslali jsme také finance na stavbu nových tříd ve výši 12.598 Kč a také finance na nákup nového generátoru pro skupinu pastora Zaka a to ve výši 15.450 Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům za tuto významnou pomoc.

14.4.2016

V dubnu jsme odeslali 125.957 Kč pro 176 podporovaných osob. Odeslali jsme také 2.960 Kč na další část stavby kostela/školy v Malolo. To finančně zajišťuje těšínský sbor SCEAV. Odeslali jsme také 36.281 Kč na stavbu základů pro dvě nové třídy. Toto vše pouze díky vaší podpoře. Děkujeme.

22.3.2016

V březnu jsme odeslali 101.864 Kč pro 176 podporovaných osob. Odeslali jsme také 33.406 Kč na lavice a stoly pro školu. Pro zastřešení přístavby v Dodoma jsme zaslali 3.241 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost.

17.2.2016

Opět hledáme nové dobrovolníky pro náš projekt. Prosím, dejte vědět potencionálním zájemcům. Jde o 8 měsíců v Tanzanii počínaje srpnem tohoto roku. Více zde.