Podporovaná osoba | zpět

JOHANSON SAMWEL

Tento devítiletý chlapec pochází z Maretadu, avšak kvůli studiu ve škole LEA žije již několik let u svých příbuzných v Dongobeshi. Otec chlapci platil školné v naší škole až do chvíle, kdy po neshodách s chlapcovou matkou rodinu opustil a ztratil o ni veškerý zájem. Ve škole tak začínaly narůstat dluhy. Sama matka nemá finanční prostředky na podporu svého chlapce v dalším vzdělání. Hledáme tedy sponzory, díky jejichž podpoře by mohl Johanson nadále pokračovat ve vzdělání ve škole LEA. Jelikož by chlapec nadále bydlel se svými příbuznými, je potřebná požadovaná částka nižší, než u dětí žijících v hostelu.

Aktuality

6.5.2016

Končíme s uvádění pravidelných aktualit na tomto místě. Aktuality včetně aktuálních výzev a fotografií naleznete zde: https://www.facebook.com/detiafriky/

6.5.2016

Na květen jsme odeslali 142.329 Kč pro 181 podporovaných osob. Dále jsme odeslali podporu na stanici v Dodoma ve výši 5.229 Kč a podporu pro stanici Malolo ve výši 14.998 Kč. Odeslali jsme také finance na stavbu nových tříd ve výši 12.598 Kč a také finance na nákup nového generátoru pro skupinu pastora Zaka a to ve výši 15.450 Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům za tuto významnou pomoc.

14.4.2016

V dubnu jsme odeslali 125.957 Kč pro 176 podporovaných osob. Odeslali jsme také 2.960 Kč na další část stavby kostela/školy v Malolo. To finančně zajišťuje těšínský sbor SCEAV. Odeslali jsme také 36.281 Kč na stavbu základů pro dvě nové třídy. Toto vše pouze díky vaší podpoře. Děkujeme.

22.3.2016

V březnu jsme odeslali 101.864 Kč pro 176 podporovaných osob. Odeslali jsme také 33.406 Kč na lavice a stoly pro školu. Pro zastřešení přístavby v Dodoma jsme zaslali 3.241 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost.

17.2.2016

Opět hledáme nové dobrovolníky pro náš projekt. Prosím, dejte vědět potencionálním zájemcům. Jde o 8 měsíců v Tanzanii počínaje srpnem tohoto roku. Více zde.