Podporovaná osoba | zpět

DAVID EZEKIEL

Tohoto osmiletého chlapce opustila jeho mladičká matka ihned po jeho narození a David proto vyrůstal v rodině svých prarodičů a jejich dalších dvou dětí ve vesnici Gidim. Babička se starala o domácnost a jen příležitostně pracovala na poli, zatímco dědeček zabezpečoval rodinu po finanční stránce. David začal chodit do školy LEA a jeho školné bylo placeno z vlastního výdělku dědečka. Ten však v listopadu loňského roku zemřel a ovdovělá žena začala čelit finančním potížím a neschopnosti dál hradit školné svým dvěma dětem a vnukovi Davidovi. Hledáme proto sponzory, díky jejichž podpoře by mohl David pokračovat ve studiu na naší škole a bydlet v ubytovně pro děti v Dongobeshi, kterou podporujeme. Zde mu bude během školního roku zajištěno ubytování, strava, oblečení, péče a vzdělání. 

 

Aktuality

6.5.2016

Končíme s uvádění pravidelných aktualit na tomto místě. Aktuality včetně aktuálních výzev a fotografií naleznete zde: https://www.facebook.com/detiafriky/

6.5.2016

Na květen jsme odeslali 142.329 Kč pro 181 podporovaných osob. Dále jsme odeslali podporu na stanici v Dodoma ve výši 5.229 Kč a podporu pro stanici Malolo ve výši 14.998 Kč. Odeslali jsme také finance na stavbu nových tříd ve výši 12.598 Kč a také finance na nákup nového generátoru pro skupinu pastora Zaka a to ve výši 15.450 Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům za tuto významnou pomoc.

14.4.2016

V dubnu jsme odeslali 125.957 Kč pro 176 podporovaných osob. Odeslali jsme také 2.960 Kč na další část stavby kostela/školy v Malolo. To finančně zajišťuje těšínský sbor SCEAV. Odeslali jsme také 36.281 Kč na stavbu základů pro dvě nové třídy. Toto vše pouze díky vaší podpoře. Děkujeme.

22.3.2016

V březnu jsme odeslali 101.864 Kč pro 176 podporovaných osob. Odeslali jsme také 33.406 Kč na lavice a stoly pro školu. Pro zastřešení přístavby v Dodoma jsme zaslali 3.241 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost.

17.2.2016

Opět hledáme nové dobrovolníky pro náš projekt. Prosím, dejte vědět potencionálním zájemcům. Jde o 8 měsíců v Tanzanii počínaje srpnem tohoto roku. Více zde.