Realizované projekty

Zastřešení stravovacích oblastí

Jak v samotné škole, tak i v hostelu jedly děti na slunci, v horším případě na dešti. Podařilo se zafinancovat stanové zastřešení těchto dvou stravovacích oblastí. Děkujeme Vám za štědrost.

Fotogalerie

operace očí

Jeden z žáků, Yonathan Martin, se musí podrobit operaci očí z důvodu degenerativní nemoci. Se stejnými problémy se potýká i jeho mladší sestra. Díky financím získaným na sbírce při Afrických snech 2013 jsme byli schopni zafinancovat operaci.

Fotogalerie

Kostel v Dodoma

Chceme podpořit dostavbu kostala v misijní komunitě Dodoma. Toto místo jsme letos v říjnu navštívili a setkali jsme se s místními křesťany. Přestože je jich jen hrstka, pustili se do stavby kostelíku a obrátili se na nás s prosbou o podporu při dokončování. Konkrétně jde o koupi plechu na střechu. Potřebují 40 plechových tabulí. Jedna tabule stojí 260 Kč. Pokud byste bylo ochotni pomoct, pište nám na detiafriky@seznam.cz

11.12.2012 - Podařilo se nám získat prostředky na celou střechu. Děkujeme dárcům.

Fotogalerie

Potravinová pomoc

Z důvodu nedostatku potravin jsme zaslali do Tanzanie 12 403 Kč na nákup kukuřice pro LEA školu. Dále jsme poslali 2 326 Kč na kukuřici pro komunitu pastora Zaka. Děkujeme dárcům za podporu. Níže jsou alespoň dvě fotografie z distribuce.

Fotogalerie

Postele pro hostel

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na nákup postelí a matrací pro nové místnosti v hostelu. Už slouží!

Stavba tříd číslo 5 a 6 školy LEA v Dongobeshi

Pokračujeme ve stavbě dalších tříd v Dongobeshi. Jde už o pátou a šestou třídu, které se stavějí současně. Při současných cenách jsou náklady na jednu třídu asi $ 9530.

Vývoj:

leden 2012 - Poslali jsme $2000 a byly zahájeny práce na základech.

duben 2012 - Byly dokončeny základy a zahájeny zednícké práce na stěnách

květen 2012 - Zednické práce pokračují, na dokončení zednických prací je třeba cca $ 2000.

listopad 2012 - Bylo dokončeno zastřešení budovy. Nyní potřebujeme budovu omítnout a to z vnějška i zevnitř. Náklady jsou cca $1800.

leden 2013 - Třídy byly osazeny okny a byly zahájeny vnitřní omítky

březen 2013 - Byly dokončeny omítky a byly zasklaná okna

Fotogalerie

Podpora evangelisty Sabestiana Mungwe

Získali jsme finanční dar na podporu jednoho ekonomicky chudého evangelisty působícího v Yeada Chini. Jmenuje se Sabestian Mungwe. Dar byl předán a použit na nákup potravin pro jeho rodinu. Děkujeme rodině ze Smilovic za finanční dar ve výší $ 175.

Stavíme faru v Hareabi

Prosíme, pomozte nám postavit faru v Hareabi. Jde o nově vzniklý sbor, který se rozkládá na území sedmi vesnic. Před pěti léty zde začala evangelizační činnost, kterou Pán Bůh požehnal a tak vznikl sbor. Dnes má sbor 610 dospělých členů a 1473 dětí. V každé vesnici působí jeden evangelista, který za svoji činnost dostává mzdu 20 US dolarů měsíčně. Díky pomoci církve z USA (ELCA) byl tento sbor schopen začít stavbu kostela. Nicméně tato americká církev už tuto tanzanskou církev přestala podporovat, jelikož Tanzanci odmítli ordinovat ženy. S vypětím všech sil dostavěli tito křesťané alespoň hrubě svůj kostelík a teď se chtějí pustit do stavby fary. Za každý dar na tento účel budeme vděčni. Přispět můžete hotově na této konferenci nebo převodem na účet č.ú.: 192980639/0300, variabilní symbol 821.

Postupný vývoj situace můžete sledovat ve fotogalerii, kde aktuálně zařazujeme fotografie, které dostáváme.

 

Aktualizace z 5.2.2012

Na konferenci pro muže v Třinci (www.kpm.sceav.cz) jsme na tento účel vybrali 16.220 Kč.

 

Aktualizace z 18.2.2012

Na dokončení zednických prací je třeba ještě cca 18.000 Kč.

 

Aktualizace z 9.5.2012

Byly přidány nové fotografie do galerie. Fara má dvě oddělené části - kanceláře a byt. Kanceláře už jsou pod střechou, byt ještě střechu nemá. Zde jsou aktuální potřeby:

10.000 Kč na nákup zbývajících 30 ks plátů vlnitého plechu na střechu

8.000 Kč na dokončení kanceláře.

5.000 Kč na náčiní k vysluhování večeře Páně.

 

Aktualizace z 27.11.2012

Byly přidány nové fotografie do galerie. Fara je zastřešená a byly zakoupeny dvoje dveře. Bylo zakoupeno také náčiní k Večeři Páně.

 

 

 

Fotogalerie

Toalety ve škole v Dongobeshi

V současné době se v LEA škole v Dongobeshi staví toalety. Jde o budovu se suchými záchody. Jsou postaveny základy a odvod splašků.

Zde je rozpočet:

materiál na stěny 30 000 Kč
materiál na střechu 28 000 Kč
materiál na omítky 34 000 Kč
dveře a okna 6 000 Kč
barvy a nátěry 10 000 Kč
celkem 108 000 Kč

Finance na projekt toalet můžete poslat na číslo účtu: 192980639/0300, v.s.0860. Pokud se chcete ujistit, že Váš dar je evidován na vaše jméno, pošlete nám na emailovou adresu detiafriky@seznam.cz informace o zaslané částce a o datu transakce.

 

Aktualizace z 24.3.2011 - Stěny stojí a pracuje se na střeše. Děkujeme všem dárcům

 

Aktualizace z 24.5.2011 - Objekt je zastřešen, pracuje se na omítkách. Na obrázku vidíte hotovou učebnu otevřenou v lednu a potom učebny a toalety ve výstavbě. Toalety jsou v rohu. Děkujeme všem dárcům!

Připojení ubytovny sirotků na el. energii

V listopadu bylo realizováno připojení ubytovny sirotků na elektrickou energii. Náklady na tuto operaci byly asi 7 400 Kč. Tyto náklady byly hrazeny ze sbírky na společných reformačních bohoslužbách sborů SCEAV a LECAV Třinec. Zatím je budova pouze připojena a je tam jedno venkovní světlo. V druhé fázi se plánuje s vnitřními rozvody elektrické energie.

Zakoupení mobilního připojení k internetu

V listopadu byl zakoupen mobilní modem, aby bratr Zak mohl mít jednodušší přístup k internetu a tudíž i komunikaci s námi. Do té doby v celém městě byl internet pouze ve střední škole a dále u jednoho člověka. Tento modem stál asi 2 800 Kč a byl hrazen ze sbírky na společných reformačních bohoslužbách sborů SCEAV a LECAV Třinec.

Oprava alternátoru

Na konci října pastorovi Zakovi dosloužil alternátor jeho auta. Oprava stála asi 2 800 Kč a byla hrazena ze sbírky na společných reformačních bohoslužbách sborů SCEAV a LECAV Třinec.

Aktuality

6.5.2016

Končíme s uvádění pravidelných aktualit na tomto místě. Aktuality včetně aktuálních výzev a fotografií naleznete zde: https://www.facebook.com/detiafriky/

6.5.2016

Na květen jsme odeslali 142.329 Kč pro 181 podporovaných osob. Dále jsme odeslali podporu na stanici v Dodoma ve výši 5.229 Kč a podporu pro stanici Malolo ve výši 14.998 Kč. Odeslali jsme také finance na stavbu nových tříd ve výši 12.598 Kč a také finance na nákup nového generátoru pro skupinu pastora Zaka a to ve výši 15.450 Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům za tuto významnou pomoc.

14.4.2016

V dubnu jsme odeslali 125.957 Kč pro 176 podporovaných osob. Odeslali jsme také 2.960 Kč na další část stavby kostela/školy v Malolo. To finančně zajišťuje těšínský sbor SCEAV. Odeslali jsme také 36.281 Kč na stavbu základů pro dvě nové třídy. Toto vše pouze díky vaší podpoře. Děkujeme.

22.3.2016

V březnu jsme odeslali 101.864 Kč pro 176 podporovaných osob. Odeslali jsme také 33.406 Kč na lavice a stoly pro školu. Pro zastřešení přístavby v Dodoma jsme zaslali 3.241 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost.

17.2.2016

Opět hledáme nové dobrovolníky pro náš projekt. Prosím, dejte vědět potencionálním zájemcům. Jde o 8 měsíců v Tanzanii počínaje srpnem tohoto roku. Více zde.